اکثر افراد از رفتن به مطب دندان پزشک وحشت دارند. بسیاری از جلسات پزشکی نیز با ایجاد حفره‌هایی در دندان خراب و البته پر کردن آن دنبال می‌شود و خلاصه مردمی که زیر دست دندان پزشک هستند مدام در طول عمل باید دنبال خاطرات خوش زندگی‌شان بگردند تا بلکه صدای فِرِز (مته) دندان پزشک و البته درد و بی حسی یک طرف صورتشان را به دست فراموشی بسپارند. ولی مگر به همین سادگی است؟

منبع : دانستنی ها |دندان پزشکی که صدای فِرِز دندان پزشکی را با موسیقی جایگزین کرده
برچسب ها : دندان ,پزشکی ,پزشک ,دندان پزشک ,دندان پزشکی ,صدای فِرِز